En särskild utställning

EN SÄRSKILD UTSTÄLLNING OM SÄRSKILDA VUXNA

Är en vandringsutställning som med ord och bild berättar och informerar om vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder NPF, som ADHD/Damp, Tourette och Aspergers syndrom.

Det är Attention Nordöstra Skåne genom projektledare/konstnär Marita Nilsson, Marni och informatör/representant Attention NÖSK Ann-Sofie Ekstrand som står bakom utställningen. Båda är föräldrar till varsin numera ung vuxen med NPF-diagnos.

 

Utställningen handlar om hur det är att som vuxen leva med dessa funktionshinder. Många barn och ungdomar med NPF har kvar sina svårigheter i vuxen ålder. Svårigheter som kan vara minst lika besvärliga som under uppväxten. Toleransen från omgivningen är dock ännu mindre när det gäller vuxna som inte passar in i normalmallen

 

”Vuxna med NPF kan ha svårigheter i form av långvariga depressioner, missbruk i olika former, tvångstankar, ekonomiska problem och svårigheter att få vardagen att fungera, svårt att behålla vänner och arbete, samlevnadsproblem, rastlöshet och impulsivitet.

Vi vill poängtera hur viktigt det är att se till varje persons förutsättningar och behov av hjälp och stöd och se och utveckla deras styrkor. Ge dem en möjlighet att bryta de negativa spiraler som dessa personer kan hamna i.

 

Utställningen består av 10 stora inramade tavlor i akvarell, målade av konstnär Marita Nilsson och 28 inramade texter/dikter/teckningar skapade av vuxna med npf som handlar om vilka svårigheter dessa personer dagligen måste kämpa med, men också vilka tillgångar som finns hos dessa personer.

 

Vi hoppas att med utställningen beröra, väcka förståelse och empati”.