En särskild utställning

EN SÄRSKILD UTSTÄLLNING OM SÄRSKILDA BARN

 

En särskild utställning om särskilda barn handlar om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, DAMP, Tourette och Aspergers syndrom. Utställningen drevs som ett 3-årigt projekt under perioden 2004-2006 av  informatör Ann-Sofie Ekstrand och konstnär Marita Nilsson i Attention Nordöstra Skånes regi och finansierades av Arvsfonden. Utställningen har turnerat i hela landet mellan 2004 och 2010.  

 

Det är en annorlunda vandringsutställning i ord och bild om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder npf, som handlar om hur barnen och ungdomarna själva känner och hur det är att vara förälder till ett barn med npf-diagnos.
Utställningen består av 12 stora tavlor i akvarell målade  med inlevelse och humor av konstnär Marita Nilsson och 14 utlämnande och gripande berättelser/dikter skrivna av föräldrar.


"Eftersom vi båda har barn som nu är unga vuxna, med dessa diagnoser har vi egna erfarenheter och vet att okunskapen fortfarande är stor i samhället om neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ville informera om hur det är att vara barn och leva med ett ”osynligt funktionshinder” som inte syns utanpå men känns inuti. Det handlar om barn och ungdomar som missförstås, som blir mobbade eller kränkta på andra sätt, som ofta upplevs som besvärliga och bråkiga eller avvikande. Med lyhörd och kunnig omgivning kan de stärka sin självkänsla och utveckla sina starka sidor, att se möjligheter trots svårigheter.


Med utställningen vill vi synliggöra barnen och ungdomarna. Vi vill öka förståelsen och empatin från omgivningen. I rätt miljö blir inte funktionshindret ett handikapp utan bara ett annorlunda sätt att fungera."